top of page

Begrippen en afkortingen

VIA - Verzuim en Inzetbaarheidsadviseur: Een geregistreerd persoon die vanuit sociale expertise en specialisme in verzuim vanuit zijn eigen expertise plus het medische standpunt van zijn Stafarts (Bedrijfsarts) alle personen in een verzuim-kwestie kan en mag adviseren.

LOONWAARDE - Economische waarde van arbeid.

NO-RISK - Een polis die geldt als je een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt.

DSM5 - Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders.

ARBOARTS - Is een basisarts, dus geen bedrijfsarts.

WBGO - Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

BIG - Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

FML - Functionele Mogelijkheden Lijst.

WIA - Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen.

WVP - Wet Verbetering Poortwachter.

Welke organisaties kunnen mij helpen?

Vraag jij je ook af of er organisaties zijn waar ik direct met mijn hulpvragen heen kan? Tuurlijk zijn die er, maar probeer het eerst eens gewoon bij de VIA, die weet altijd wel hoe het zit, of praat direct eventjes privé met je bedrijfsarts.

Link naar hulporganen

"Zaken waar mensen moeilijke woorden voor verzinnen zijn vaak verbazend simpel. Een zaak waar geen woorden voor zijn is vaak erg complex."

Pascal Slingerland

Asset 1@2x.png
bottom of page