top of page

Begrippen en afkortingen

BEDRIJFSARTS - Arts die de specialisatie Bedrijfsarts heeft doorlopen en een actieve registratie als zodanig in het BIG-register heeft. 

ARBOARTS - Is een basisarts, dus geen bedrijfsarts.

VIA - Verzuim en Inzetbaarheidsadviseur: Speciaal opgeleide en geregistreerde case manager in taakdelegatie die in nauwe samenwerking met en onder controle van een Stafarts (Bedrijfsarts) alle personen in een verzuim-kwestie kan en mag adviseren.

BIG - Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Onderdeel hiervan is het Register waarin alle dienstverleners in de Gezondheidszorg ingeschreven zijn.

WBGO - Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

WIA - Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen.

WVP - Wet Verbetering Poortwachter.

LOONWAARDE - Economische waarde van arbeid.

NO-RISK - Een polis van het UVW die onder voorwaarden geldt als je een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt.

DSM5 - Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders. Handboek voor de classificatie van psychische problemen.

FML - Functionele Mogelijkheden Lijst.

Welke organisaties kunnen mij helpen?

Vraag jij je ook af of er organisaties zijn waar ik direct met mijn hulpvragen heen kan? Tuurlijk zijn die er, maar probeer het eerst eens gewoon bij de VIA, die weet altijd wel hoe het zit, of praat direct eventjes privé met je bedrijfsarts.

Link naar hulporganen

"Zaken waar mensen moeilijke woorden voor verzinnen zijn vaak verbazend simpel. Een zaak waar geen woorden voor zijn is vaak erg complex."

Pascal Slingerland

Asset 1@2x.png
bottom of page